Високият път - ски траверс от Шамони до Цермат

4-12 април 2020